Menu Luk

Krups XS 9000 Liquid Cleaner 2x

99.00 DKK

Levering:

  • GLS / DAO Pakkeshop: 39,-
  • GLS Omdeling: 69,-
  • Leveringstid 2-5 hverdage

På lager

Varenummer (SKU): 145014 Varekategori: EAN: 0010942211976

Krups XS 9000 Liquid Cleaner 2x

For let rengøring af mælkeskumdysen til cappuccinosystemer

Indhold pr. Pakke: 2 flasker
Indhold af hver flaske: 100 ml
Fare- og forsigtighedserklæringer:

Advarsel!

Ikke-ioniske overfladeaktive stoffer <5%, phosphonater <5%.

(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.
(P264) Vask hænder grundigt efter håndtering.
(P305 + P351 + P338) HVIS I ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og let at gøre. Fortsæt med at skylle.
(P337 + P313) Hvis øjenirritation vedvarer: Søg lægehjælp.

Brand

Krups

Vægt 20 kg
0